V rámci projektu „Rozvoj podnikania spoločnosti VÚOOD a.s.“ spolufinancovaného fondom Európsky fond regionálneho rozvoja; Operačný program: Integrovaná infraštruktúra sme ako prijímateľ úspešne implementovali najnovšiu technologickú linku na spracovanie ovocia a zeleniny, ktorá umožňuje spracovávať široké spektrum ovocia a zeleniny do rôznych produktov. Nové produkty „ovocné šťavy“ a „džemy“ predstavujú pre spoločnosť inovačný potenciál hlavne s využitím vstupných surovín z drobného ovocia a menej známych ovocných druhov.

Predmetom realizácie projektu bola okrem investície do technologickej linky zároveň aj inovácia a implementácia procesov v oblasti výroby nových produktov a ich skladovania vrátane, ktoré sú pre spoločnosť VUOOD, a.s. nové, produkty vyrábané technológiou šetrného drvenia a lisovania s následnou pasterizáciou a plnené plničkou do rôznych druhov obalov (bag, bag in box, sklo).

Úspešnosť projektu zároveň motivuje spoločnosť do budúcna neostať len pri produktoch „ovocné šťavy“ a „džemy“, no zároveň plánuje vytvárať aj históriu a svoju značku v podobe výrobkov ovocného pyré, sušeného ovocia so vstupných surovín menej známeho, resp. chýbajúceho drobného ovocia.