Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s. Bojnice

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s. Bojnice je odborným pracoviskom, ktoré sa dlhodobo zaoberá šľachtením – tvorbou nových odrôd ovocných druhov, najmä drobného ovocia a menej známych ovocných druhov (do roku 2012 bolo v ústave vyšľachtených 76 odrôd rôznych druhov ovocia)

VÚOOD a.s. patrí medzi riešiteľské pracoviská zriadené za účelom plnenia úloh Národného program ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo a využívanie genetickej variability rastlín.

V areáli pracoviska je v trvalých poľných kolekciách zhromaždených spolu 1 333 vzoriek genetických zdrojov pri 23 druhoch ovocia )

 

Z NÁŠHO BLOGU:

Udržiavacie šľachtenie

S novošľachtením ovocných plodín je úzko spojené udržiavacie šľachtenie, ktorého cieľom je udržať odrodu počas jej životnosti v takej kvalite , z pohľadu…
Viac...

Šľachtenie ovocných plodín na…

Efektívnosť súčasnej poľnohospodárskej výroby bez výkonných odrôd je prakticky nemožná. Je ťažké si predstaviť, že by sme v súčasnosti dosahovali  maximálne…
Viac...
Move to top