Účelom projektu je investícia do hmotného majetku, v podobe rekonštrukcie a modernizácie objektu súvisiaceho so spracovaním, skladovaním, poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, ktorá zabezpečí zvýšenie výkonnosti a udržateľnosti poľnohospodárskej výroby žiadateľa. Investícia sa týka rekonštrukcie objektu kde sa nachádzajú výrobné priestory žiadateľa. Rekonštrukciou objektu zároveň prijímateľ očakáva zníženie energetickej náročnosti prevádzky budovy, zavedenie spracovania a výroby pre žiadateľa nových výrobkov.

Hlavným dlhodobým cieľom žiadateľa je v súčasnosti rozvíjať hospodárstvo s cieľom dosiahnuť maximálnu rentabilitu výroby s dôrazom na to, aby tento proces bol kontinuálny, a aby dochádzalo k neustálemu zvyšovaniu ekonomickej efektívnosti a konkurencieschopnosti.

V procese rozvoja podniku, je preto kľúčové zavedenie spracovania a výroby nových produktov – rekonštrukciou a sprístupnením nových spracovateľských a výrobných priestorov, súvisiaceho so spracovaním, skladovaním, poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, s plánom žiadateľa začať spracovávať a vyrábať vlastné produkty.