Váš tip pre nás

Máte v záhrade ovocný strom, ktorý zasadil ešte váš starý otec?
Viete o starých krajových dodnes využívaných odrodách ovocia vo vašom okolí? Povedzte nám o tom!

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s. sa dlhodobo zaoberá štúdiom, uchovávaním a ochranou genetických zdrojov ovocných plodín v SR v rámci Národného programu ochrany genetických zdrojov rastlín v poľnohodpodárstve.
Jednou z úloh pri uchovávaní cenných genetických zdrojov je aj vytvorenie databázy starých a krajových odrôd ovocných plodín, vo forme „Registra starých stromov krajových a starých odrôd ovocných plodín Slovenskej republiky“.

Dovoľujeme si preto osloviť aj vás, záhradkárov, členovzáhradkárskych zväzov, majiteľov záhrad, majiteľov starých ovocných sadov, pestovateľov ovocia, súkromne hospodáriacich roľníkov, starostov obcí, organizácie ochrany životného prostredia a ochrany prírody a všetkých, ktorí majú záujem chrániť a udržiavať krajové a staré odrody ovocných plodín, o poskytnutie informácií o výskyte starých ovocných stromov akéhokoľvek druhu vo vašej obci, regióne, či blízkom okolí.
Zaujímajú nás predovšetkým ovocné stromy vysadené, voľne sa vyskytujúce, alebo cielene pestované v danej lokalite už v dávnej minulosti, napr. pred druhou svetovou vojnou, alebo v 50 až 60-tych rokoch minulého storočia, prípadne v inom období.

Boli by sme radi, keby informácia obsahovala aspoň tieto základné údaje:

Druh (jabloň, hruška, slivka…)
Názov (názov odrody alebo jej miestne pomenovanie)
Vek stromu (približný vek odhadom)
Miesto výskytu (presná adresa oznamovateľa, resp. majiteľa – príp. tel. číslo a e-mail – a miesto výskytu stromu)
Súhlas-nesúhlas s uvedením presnej adresy oznamovateľa resp. majiteľa na web stránke

V prípade, že máte ešte ďalšie informácie alebo poznatky o danom strome, napríklad súčasný stav stromu, popis plodov, fotografiu, a podobne, budeme radi, ak nám ich taktiež poskytnete.
Po obdržaní informácie, posúdení a spracovaní bude strom zaradený do „Registra starých stromov krajových a starých odrôd ovocných plodín SR“.
V prípade, že si ako majiteľ, alebo oznamovateľ informácie neželáte, aby vaša adresa bola zverejnená, bude v registri na web stránke uvedený len názov obce, kde sa uvedená odroda nachádza a konkrétne údaje budú uchovávané len v databáze výskumného ústavu.
VÚOOD a.s. Bojnice sa zaväzuje, že tieto údaje nebudú bez vášho súhlasu zverejnené ani poskytnuté tretím osobám.
Budeme radi ak získame nové informácie a s vašou pomocou zaradíme ďalšie odrody do „Registra starých stromov krajových a starých odrôd ovocných plodín SR“.

Ďakujeme za spoluprácu!

Vaše informácie zasielajte na adresu:
VÚOOD, a.s.
Prievidzská 53
972 01 Bojnice
Telefónne číslo: 046/543 90 39
E-mail: info(at)vuood(dot)sk

Alebo použite nasledovný formulár:

Pošlite nám Váš tip elektronicky

Move to top