Šľachtenie

Šľachtenie je cielená činnosť zameraná na tvorbu nových odrôd rastlín. Je založená na využívaní metód vedúcich k rozširovaniu genetickej variability rastlín (napríklad selekcia, hybridizácia, mutačné a polyploidné šľachtenie, aplikácia biotechnologických metód resp. ich kombinácie) s cieľom vzniku nových odrôd so zlepšenými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi vlastnosťami, s odolnosťou voči nepriaznivým a biotickým i biotickým faktorom , s veľkou mierou adaptability k meniacim sa podmienkam prostredia. Viac…

Odrody vyšľachtené vo VÚOOD Bojnice do roku 2012

Move to top