Egreš obyčajný

Egreš obyčajný – Grossularia uva-crispa (L.) MILL. (51)

 • Achilles
 • Asiroma
 • Astrid
 • B0 1004
 • Biely nádherný
 • BO 1003
 • BO 1005
 • BO 1010
 • BO 1019
 • BO 1041
 • Bojník
 • Captivator
 • Citrónový obří
 • Česká koruna
 • Český zázrak
 • Čierny neguš
 • Gautreys Early
 • Goudball
 • Chryso
 • Industria
 • Invicta
 • Joli Printer
 • Jolly Anglers
 • Litoměřický
 • London
 • LS 9-31-54
 • May duke
 • Mojmír
 • Nectartablen
 • Neuwiedský skorý
 • Nitran
 • Pallagyi óriáš
 • Priori
 • Produkta
 • Profit
 • Roaring lion
 • Roman
 • Rosko
 • Skvost
 • Spinefree
 • Starfructa
 • Strážov
 • Sűoamion
 • Triumphant
 • Třebenický granát
 • Vaca Kožušany
 • Viking
 • Werderský zelený
 • Wheite Smith
 • Worchester Berry
 • Zlatý fík
Move to top