Genetické zdroje

Hlavným cieľom udržiavania a ochrany genetických zdrojov rastlín je predchádzať genetickej erózii a trvalej strate jedinečných genotypov spôsobenej vplyvom nepriaznivých faktorov. Viac…
Move to top