Blog

Udržiavacie šľachtenie

S novošľachtením ovocných plodín je úzko spojené udržiavacie šľachtenie, ktorého cieľom je udržať odrodu počas jej životnosti v takej kvalite , z pohľadu jej pravosti, typických vlastností, kvality a výkonnosti, akú mala pri zapísaní do listiny odrody registrovaných odrôd, alebo pokiaľ je to možné,…

Celý článok...

Šľachtenie ovocných plodín na Slovensku – história a súčasnosť

Efektívnosť súčasnej poľnohospodárskej výroby bez výkonných odrôd je prakticky nemožná. Je ťažké si predstaviť, že by sme v súčasnosti dosahovali  maximálne úrody pšenice 2,5 až 3 tony z hektára,  alebo ak hovoríme o ovocí,  tak v našich sadoch a na plantážach by sme pestovali…

Celý článok...

Genetické zdroje a biodiverzita

V poslednej dobe sa môžeme často stretnúť s pojmami ako genetický zdroj, biologická diverzita, či genofond. Čo vlastne tieto pojmy predstavujú a akú úlohu zohrávajú v dnešnom živote? Dnes už je asi každému zrejmá potreba ochrany prírody, či životného prostredia všeobecne. Vzhľadom…

Celý článok...

Náš blog

Vitajte v našom ovocinárskom blogu. V úvodných príspevkoch by sme sa chceli s vami podeliť o informácie, poznatky a názory najmä na tému šľachtenie a ochrana genetických zdrojov ovocných plodín. Táto problematika je veľmi široká a má pomerne významný dopad na ovocinársku…

Celý článok...
Move to top