Register stromov

Register starých stromov krajových a starých odrôd ovocných plodín

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s. sa dlhodobo zaoberá štúdiom, uchovávaním a ochranou genetických zdrojov ovocných plodín v SR v rámci Národného programu ochrany genetických zdrojov rastlín v poľnohodpodárstve.
Jednou z úloh pri uchovávaní cenných genetických zdrojov je aj vytvorenie databázy starých a krajových odrôd ovocných plodín, vo forme „Registra starých stromov krajových a starých odrôd ovocných plodín Slovenskej

Pošlite nám Váš tip na starý strom, alebo krajovú odrodu ovocných plodín

názov druh botanický názov približný vek stromu obec okres kraj
1 Hruška jesenná Hruška obyčajná Pyrus communis 70 rokov Košice Košice mesto Košický
2 Hruška jesenná Hruška obyčajná Pyrus communis 75 rokov Drahovce Piešťany Trnavský
3 Hruška jesenná Hruška obyčajná Pyrus communis 75 rokov Drahovce Piešťany Trnavský
4 Hruška jesenná Hruška obyčajná Pyrus communis 87 rokov Drahovce Piešťany Trnavský
5 Hruška “Michalica” Hruška obyčajná Pyrus communis 105 rokov Drahovce Piešťany Trnavský
6 Hruška jesenná Hruška obyčajná Pyrus communis 73 rokov Drahovce Piešťany Trnavský
7 Hruška jesenná Hruška obyčajná Pyrus communis 185 rokov Drahovce Piešťany Trnavský
8 Hruška zimná Hruška obyčajná Pyrus communis 98 rokov Drahovce Piešťany Trnavský
9 Hruška letná Hruška obyčajná Pyrus communis 43 rokov Drahovce Piešťany Trnavský
10 Hruška jesenná Hruška obyčajná Pyrus communis 112 rokov Drahovce Piešťany Trnavský
11 Hruška “Parížanka” Hruška obyčajná Pyrus communis 106 rokov Drahovce Piešťany Trnavský
12 Hruška “Červenka” Hruška obyčajná Pyrus communis 73 rokov Drahovce Piešťany Trnavský
13 Hruška “Nekeška” Hruška obyčajná Pyrus communis 150-200 rokov Žibritov Krupina Banskobystrický
14 Hruška zimná Hruška obyčajná Pyrus communis 87 rokov Hrubá Borša Senec Bratislavský
15 Jabloň “Z Michalovej” Jabloň domáca Malus domestica 87 rokov Michalová Brezno Banskobystrický
Move to top