Obchodné podmienky

Odoslaním a prijatím objednávky tovaru elektronickou formou dochádza medzi oboma stranami k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v požadovanej kvalite a množstve (do vypredania zásob) za cenu uvedenú v aktuálnej ponuke v súlade s uvedenými obchodnými podmienkami.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu vrátane poplatku za doručenie a balného.
Ak kupujúci zásielku bezdôvodne neprevezme, je povinný uhradiť náklady vzniknuté zaslaním tovaru a jeho opätovným vrátením vrátane storno poplatku ( 20 % z ceny tovaru)
Kupujúci má právo zásielku neprevziať jedine v prípade závažného mechanického poškodenia balíka viditeľne spôsobeného prepravou.
Za škody spôsobené prepravou predávajúci neručí. Odoslanú objednávku je možné stornovať najneskôr nasledujúci deň po jej odoslaní (storno doručiť mailom alebo telefonicky : +421465439039 )

Záručné podmienky:
Predmetom predaja sú živé rastliny, preto sa záruka na ujateľnosť (8 mesiacov) vzťahuje iba na výpestky a sadenice pri ktorých boli dodržané všetky podmienky správneho použitia (výsadby a ošetrovania). Prípadné reklamácie prijímame z dôvodu sezónnosti len v mesiaci marec a október.
Dôvodom reklamácie nemôže byť úhyn materiálu z dôvodu nevhodných podmienok pestovania, ako napríklad: nesprávne vybrané stanovište, nadmerné sucho alebo premokrenie, prudké ochladenie a mráz, vysoké horúčavy, nadmerný výskyt škodcov a chorôb, nevhodné použitie prípravkov na ochranu rastlín, nesprávny rez a ošetrovanie, mechanické poškodenie pri manipulácii, poškodenie zvieratami a podobne.

 

Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas obchodnými podmienkami.

Move to top